Trafikverket · Publicerad 16 sept 2020

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en bred HR-partnerroll där du arbetar i kärnverksamheten - i ledningsgrupperna och som ett viktigt stöd till cheferna i arbetet med att utveckla organisationen och medarbetarna.

Som HR-partner deltar du i arbetet med att utveckla och förverkliga verksamhetens strategier och planer. Du arbetar både strategiskt och operativt med olika uppdrag och projekt och du driver genomförandet av våra HR-processer i "dina" ledningsgrupper.

Ett område med stora strategiska utmaningar för oss är kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Våra projekt genererar tusentals arbetstillfällen och precis som övriga aktörer i branschen så jobbar vi hela tiden med att utveckla våra medarbetare för att få tillgång till den kompetens som vi behöver. Vi befinner oss i ett skede med starkt fokus på just olika former av kompetensutveckling för både individ och organisation

Andra strategiskt viktiga områden är kultur och värderingar, ledarförsörjning och -utveckling, performance och talent management samt hållbart arbetsliv. För att driva utveckling och skapa delaktighet inom dessa områden arbetar vi med olika former av dialogverktyg, till exempel workshops. Det innebär att du som HR-partner, tillsammans med dina HR-kollegor, tar fram och faciliterar olika former av upplägg för dessa dialoger.

Rollen är omväxlande och erbjuder många intressanta möjligheter tillsammans med en grupp som har hög kompetens och kännetecknas av mycket driv och stort engagemang.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du har byggt upp och utvecklat en bred HR-kompetens under flera år i liknande roller inom större företag med väl utvecklade HR-processer. Det gör att du känner dig förtrogen i din HR-partnerroll, till exempel har du arbetat i ledningsgrupper, drivit förändrings- och utvecklingsarbete, jobbat med de flesta av ovanstående HR-områden samt med facklig samverkan, arbetsrättsliga frågor samt löner och förmåner. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Som person är du drivande, har ett öppet sinne och tänker gärna i nya banor. Du är analytisk, bra på att skapa struktur och uppnå resultat. För att lyckas måste vi inom HR även ha ett proaktivt och konsultativt förhållningssätt, vara skickliga på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ och lyhörd, och driver processer och förändringsarbete på ett pedagogiskt och engagerande sätt.

Vi som jobbar i HR-teamen finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag, är absolut nödvändigt. Hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är en självklarhet för våra medarbetare.

Tjänsten medför resor inom Sverige men placeringsort är Solna, samt att Göteborg kan vara en möjlig placeringsort. Anställningen är visstid fram till 2021-12-31.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Intervjuer är även planerade 9/10, 13/10 och 16/10 2020.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar och inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-28

Upplysningar

Rekryterande chef Helena Blixt
0101244188

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
28 sept 2020
Ort
Solna
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga