Trafikverket · Publicerad 17 nov

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Kvalitetshandläggare

Arbetsuppgifter
Som kvalitetshandläggare har du en viktig roll i järnvägstrafiken genom att ta fram och analysera material kopplat till de avvikelser som uppstår på järnvägen.

Rollen innebär att du hanterar begäran om förnyad bedömning av Trafikverkets orsakskod från järnvägsföretagen med utredning, administration som diarieföring och beslut. Detta innebär konkret att du arbetar med att utreda och besluta i förändringar i den avvikelserapportering som sker genom att undersöka, analysera och fatta beslut i enskilda ärenden.

För att höja kvalitén i den ursprungliga orsaksrapporteringen kommer du tillsammans med kollegorna att arbeta med återkoppling av kvalitetsförbättringar till den operativa verksamheten inom Trafikledning. Du återkopplar även till järnvägsföretagen vid behov. I arbetet ingår också att hålla i utbildningar och informationsmöten. Du kommer att stödja verksamheten med kunskap om orsakskodning och tolkning av riktlinjer och rutiner.

Kontakter med olika parter inom och utom Trafikverket förekommer på daglig basis, dessa kontakter kan vara kopplade till generella frågor eller kring beslut. På sikt bidrar ditt arbete till Trafiklednings förmåga att leverera en bra trafik och trafikinformation till resenärer, trafikanter samt näringsliv.
Resor i tjänsten förekommer.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning 120hp eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet inom trafikledning för väg- och järnväg som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kundkontakter inom transportsektorn, handläggning och beslut av ärenden eller annan servicefunktion. Goda kunskaper i BASUN, Trainplan, Ansökan om kapacitet, Opera, och LIME Pro är meriterande.

Att hantera komplexa, ibland oklart definierade, problem är en del av arbetet. Detta ställer krav på analytisk förmåga, att du är trygg som person, självgående och strukturerad samt lösningsorienterad. Då arbetet innebär mycket kontakter är du tydlig i din kommunikation, har lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga relationer.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2017-11-24

Upplysningar

Enhetschef Susanne Winter
010-124 41 23

Saco Johnny Larsson
010-124 3251

ST Bengt Gruvman
010-123 1346

SEKO Sain Berglöv
010-124 1880
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
24 nov
Ort
Solna
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Administration

Inga fler liknande jobb tillgängliga