Trafikverket · Publicerad 30 sept 2020

Arbetsuppgifter
I den snabbt växande Stockholmsregionen finns det stora utmaningar att bygga bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar med goda kollektivtrafiklösningar och väl fungerande väg-, cykel- och gångtrafik.

Som regional samhällsplanerare för komplexa projekt kommer du att ha ansvar för att driva och samordna Trafikverkets arbete i stora och tekniskt komplexa utvecklings- och exploateringsprojekt i länet som exempelvis underjordsanläggningar. Du är länken mellan projekten och Trafikverkets expert- och specialistkompetenser och samordnar kommunal och regional bebyggelse- och infrastrukturplanering med den statliga infrastrukturen utifrån en aktiv dialog med berörda kommuner och regioner redan i tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen. Du arbetar för att säkerställa att Trafikverket är en efterfrågad och naturlig dialogpartner redan innan detaljplaner är färdigställda. I det arbetet ingår att granska detalj- och översiktsplaner, väg- och järnvägsplaner och bygglov samt att organisera och driva arbetet i styr- och arbetsgrupper både internt och externt.

Du samverkar med lokala och regionala aktörer i varje fas i de formella planeringsprocesserna och tydliggör Trafikverkets ansvar, mål och roll samtidigt som du medverkar till kreativa planeringsprocesser. I det arbetet kan förhandlingar, avtalsskrivande och remissyttranden komma att ingå. Även uppföljning av avtal och överenskommelser är en viktig del av din roll. Rollen innebär samordning, avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen samt att identifiera behov och brister i transportsystemet.

Den organisatoriska placeringen för tjänsten är inom verksamhetsområdet Planering i Region Stockholm på enheten Samhällsplanering med ca 20 personer och du rapporterar till enhetschefen.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som person är du självgående och van vid att självständigt driva dina ärenden. Du är kreativ och analytisk, där du har erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar. Då arbetet innebär mycket kontakter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att både skapa och underhålla relationer. Befattningen ställer också höga krav på att kunna kommunicera både skriftligt och muntligt, där du har en god pedagogisk förmåga. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleexamen inom samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering alternativt motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av arbete med samhällsplanering ifrån verksamheter med liknande samhällsplaneringsprocesser alternativt kommunal och/eller statlig fysisk planering
  • har goda kunskaper i Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) samt Väglagen (VägL) och/eller Lagen om byggande av järnväg (LBJ)
  • har flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
  • har körkort för personbil
Meriterande är om du
  • har övergripande teknisk kompetens kring anläggningsprojekt
  • har erfarenhet av stora och/eller tekniskt komplexa anläggnings- och byggprojekt
  • har kunskap inom området byggnadsteknik och/eller geoteknik kopplat till infrastrukturprojekt (exempelvis underjordiska anläggningar)
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att hållas via Skype under vecka 45 och 46.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Placeringsort: Solna, resor i närområdet kommer att förekomma

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-10-21

Upplysningar

Rekryterande chef Daniel Bjelke
0101236241

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga