Trafikverket · Publicerad 11 feb

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som Säkerhets-, risk- och kvalitetshandläggare (SRK) är du en viktig del i styrningen och uppföljningen av underhållsdistriktets verksamhet. Du är generalist inom området Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet och fungerar som ett stöd för projektledare och chefer vid tillämpning av arbetssätt och kontroll.

I tjänsten ingår att:
 • Stödja och vägleda verksamheten vid införande av nya, efterlevnad av befintliga arbetssätt, processer och verktyg.
 • Stödja distriktets arbete med revisionsobservationer, kontroller och myndighetsärenden.
 • Stödja och vägleda verksamheten med integrerad och systematisk riskhantering i enlighet med gemensamt arbetssätt.
 • Planera och genomföra program och ronder för uppföljning och kontroll av verksamheten.
 • Delta i verksamhetsområdets gemensamma arbete för en tydligare intern styrning och kontroll
Du kommer arbeta nära ditt eget underhållsdistrikt men även arbeta tillsammans med övriga Säkerhet- risk och kvalitetshandläggare i övriga underhållsdistrikt i landet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
 • har högskoleutbildning som har berört verksamhetsutveckling och kvalitetsstyrning, eller annan utbildning och erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig
 • har erfarenhet och kunskap om intern styrning, ledningssystem och kvalitetsarbete
 • har erfarenhet av att arbeta i projektform
 • har svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
 • ledningssystem, till exempel kvalitets- eller säkerhetsledningssystem
 • uppföljning av entreprenadkontrakt
 • uppföljning och kontroll inom något av områdena hälsa, miljö, säkerhet och/eller kvalitet.
Som person är du resultatinriktad, drivande och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och kan förmedla nyttan av ett gott SRK-arbete. Du arbetar självständigt och på ett strukturerat sätt, och kan därmed planera och slutföra uppdrag.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-04

Upplysningar

Rekryterande chef Ulrica Morin
0101230528

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702

SACO Jonas Sjöholm
0101238380
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
4 mars
Ort
Solna
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
2
Yrkesområde
Administration

Inga fler liknande jobb tillgängliga