Trafikverket · Publicerad 30 sept 2021

Som säkerhetsspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Nu tar vi ytterligare ett kliv i vårt säkerhetsarbete och satsar stort på att vara en myndighet med en proaktiv säkerhetskultur! Vill du bli en av oss? Läs nedan!

Arbetsuppgifter
Stora Projekt är det verksamhetsområde som hanterar de största och mest komplexa investeringsprojekten inom Trafikverket. Den här tjänsten är placerad i sektionen samhällssäkerhet som stöttar och vägleder projekten inom t.ex. säkerhetsskydd, informationssäkerhet, krisberedskap och verksamhetsskydd. För att möta de behov och utmaningar Trafikverkets olika infrastrukturprojekt har och kommer att ha, satsar vi ytterligare på att utveckla vårt samhällssäkerhetsarbete och dedicerar nu resurser som ska fokusera på utveckling och samordning inom samhällssäkerhetsområdet.

Du får en nyckelroll i att utveckla och säkerställa att Stora Projekts verksamhet inom samhällssäkerhet sker utifrån ett helhetsperspektiv och i ett processorienterat arbetssätt. En viktig del i arbetet är att du med hjälp av din pedagogiska förmåga arbetar med att implementera både nya och redan beslutade modeller och verktyg. Tillsammans med andra funktioner på Stora Projekt och i övriga Trafikverket driver och stödjer du förbättringsarbete inom säkerhetsområdet.

Här följer några exempel på dina arbetsuppgifter
  • genomföra analyser, utredningar och rapportering avseende komplexa frågeställningar inom samhällssäkerhet
  • delta i remissarbete
  • leda och planera workshops och hålla utbildningar
  • stödja chefer, projektledare och/eller processansvariga med förändringsarbete och vid införanden av nya principer och arbetssätt
Vad kan vi erbjuda dig?

Du är med och utvecklar den proaktiva säkerhetskulturen i Trafikverkets största infrastrukturprojekt och får möjligheten att arbeta med kvalificerade säkerhetsfrågor inom ett brett spektra. Du är med och formar det fortsatta säkerhetsarbetet och påverkar innehållet i din roll.

Jag som blir din chef heter Carin Rencrantz. För mig är tillit och förtroende viktigt. Det innebär att medarbetarna på sektionen driver utveckling medan min roll är att skapa rätt förutsättningar, vara ett stöd och bidra till att vi jobbar i rätt riktning som helhet.

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen har du ett stort engagemang för området, tar gärna initiativ och ser helheter. Du behöver agera i en komplex miljö med föränderliga förutsättningar och för att arbetet ska få god effekt behöver du ha en utomordentlig god förmåga att samverka med andra och anpassa din kommunikation till olika målgrupper samtidigt som du alltid agerar i enlighet med våra gemensamma mål. Tack vare din analytiska förmåga och ditt strukturerade arbetssätt skapar du balans mellan olika arbetsuppgifter.

Vi söker dig som
  • har akademisk examen inom ett område som är relevant för tjänsten eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig i närtid aktuell arbetslivserfarenhet av att driva utveckling eller leda processorienterat förändringsarbete
  • har erfarenhet av arbete inom samhällssäkerhet
  • har dokumenterad kunskap om lagar, regler och föreskrifter inom säkerhetsområdet
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att genomföras 28-29 oktober.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-10-20

Upplysningar

Rekryterande chef Carin Rencrantz
0101234186

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
20 okt 2021
Ort
Solna
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga