Trafikverket · Publicerad 14 jan

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Stockholmsregionen växer kraftigt samtidigt som det finns krav på att regionens transportsystem långsiktigt ska anpassas till kraven för en hållbar framtid. Trafikverkets ansvar är att lämna förslag på åtgärder och ta fram beslutsunderlag som visar att valda lösningar effektivt hanterar bristerna och samtidigt bidrar till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Genom prognosmodeller tar vi fram resenärsflöden, färdmedelsval och resvägar och beräknar fram vilket ger möjlighet att beräkna effekter på tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och driftskostnader. Detta är underlag för en samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning (SEB).

Att göra regionala trafikanalyser i Stockholmsregionen innebär särskilda utmaningar eftersom transportsystemet är komplext med konkurrerande sätt att resa samtidigt som det finns svårfångade kapacitetsbrister som får betydelse för färdmedelsval och resväg.

Vi söker nu en trafikanalytiker med arbetsuppgifter inom följande områden:
 • genomföra, beställa och kvalitetssäkra prognoskörningar, effektberäkningar och samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar och styrmedel, t.ex. trängselskatt.
 • delta i utveckling, validering och implementering av prognosmodeller för resande och godstransporter,
 • vidareförädla åtgärds- effektsamband och för att göra dem tillämpbara på olika håll i verksamheten
 • samordna och kvalitetssäkra de verksamhetens framtagande av samhällsekonomiska bedömningar och samlade effektbedömningar (SEB) som tas fram på olika håll i verksamheten för förslag till åtgärderoch kvalitetssäkra resultatet
 • följa upp genomförda investeringar avseende trafikflöden, effekter och samhällsekonomi.iska effekter av genomförda investeringar
Du arbetar i ett team tillsammans med väl motiverade kollegor inom olika kompletterande kompetensområden. Trafikanalytikerna är inom avdelningen Region Stockholm placerade på enheten Strategisk samhällsplanering men verkar som trafikanalytiskt stöd åt hela avdelningen. Enheten arbetar med att analysera mål, brister och åtgärdsinriktningar för Stockholmsregionens transportsystem samt tar fram strategier för ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Vidare lämnar enheten underlag för upprättande av nationell plan och regionala planer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning mot trafik- och prognosmodeller, trafikplanering, matematik och statistisk analys eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet av prognosmodellen Sampers och nätutläggningsprogram, t.ex. EMME
 • har arbetat med såväl effektberäkning som samhällsekonomisk analys bedömning av transportsystem
 • har arbetslivserfarenhet av och dokumenterad utbildning inom projektledning
 • du utrycker dig väl i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
 • har god kunskap om Storstockholms transportsystem
 • god förmåga att skriva pedagogiska rapporter inom området
 • har erfarenhet av att handla upp och handleda konsulter
Som person är du trygg i din yrkesroll och har gott omdöme samt förmåga att begreppsmässigt formulera motiv som underlag för beslut. Du drivs av att självständigt organisera ditt arbete samt leverera resultat med hög kvalitet. Du är analytisk och tar dig an komplexa frågeställningar och utvecklar vinnande lösningar utifrån ett helhetsperspektiv, samt du kommunicerar pedagogiskt och förenklar komplexa samband för att nå fram till en grupp eller individ.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-01-27

Upplysningar

Rekryterande chef Peter Huledal
0101231336

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga