24Money · Publicerad 19 okt

Om jobbet som Risk Manager
Som Risk Manager är du direkt underställd VD och ska säkerställa att 24Money har ett ändamålsenligt och effektivt riskhanteringssystem. I detta ingår att kontrollera och analysera 24Moneys risker samt identifiera nya risker som kan uppstå till följd av förändrade förutsättningar. Du kommer att kontrollera att interna regler och rutiner är lämpliga och effektiva samt arbeta fram förslag till förbättringar.

Ditt arbete utgår den av styrelsen fastställda riskkontrollplanen. I rollen ingår ansvar att leda och utveckla verksamheten inom riskkontroll i enlighet med 24Moneys fastställda mål, strategier och riskaptit. För dig är det en självklarhet att hålla dig välinformerad om utvecklingen inom bank, finans och Fintech i allmänhet och trender inom riskområdet i synnerhet. Du följer noggrant och aktivt de förhållanden som påverkar verksamheten och vidtar lämpliga åtgärder när situationen så kräver.

Du stöttar verksamheten och informerar medarbetare om riskkontrollarbetet. Du övervakar och kontrollerar att effektivitet, kvalitet och god service upprätthålls i
24Moneys verksamhet avseende riskhantering. Som Risk Manager kommer du att ha kontakt med myndigheter, banker och strategiska allians- och samarbetspartners. Du kommer leda 24Moneys riskråd samt lämna månatliga rapporter till styrelsen. Då du blir en nyckelperson i organisationen förstår du vikten av att leva upp till våra värderingar i förhållande till medarbetare, kunder och omvärlden.

Inom 24Money kommer du att få ett omfattande ansvar och stå inför många spännande utmaningar:

Ansvarsområdet och rollen omfattar bl.a. följande:
 • säkerställa att 24Money har ett ändamålsenligt och effektivt riskhanteringssystem
 • löpande kontrollera och analysera 24Moneys risker
 • identifiera och kvantifiera nya risker som kan uppstå i verksamheten
 • rapportera iakttagelser och analyser direkt till VD och styrelse
 • föreslå förändringar utifrån den samlade riskbilden och/eller förändringar i omvärlden
 • löpande granska och kontrollera limiter och kreditexponering
 • säkerställa att 24Money vid varje tillfälle har en kapitalbas som motsvarar regulatoriska krav och riskerna i verksamheten
 • samverka med samtliga verksamhetsfunktioner
 • rapportera månatligen och kvartalsvis
 • fullfölja, säkerställa och förbättra aktivitetsplanen enligt funktionens instruktion
 • leda funktionen mot fastställda strategiska mål
 • agera som auktoriserad beställare av information som krävs för fullgörande av ansvarsrollen
 • bistå i budgetprocesser och framtagande av prognoser
 • delta i kontakter och arbete mot intern och extern revision
 • vara delaktig i utvecklingen av 24Moneys regelverk, styrdokument, processer och rutiner
I funktionen som Risk Manager hos 24Money kommer du att arbeta nära Compliance-funktionen och funktionen för Strategic Partnership Relations (SPR). Du kommer även leda och driva företagets godkännande process (NPAP) och avgöra vilka ärende som ska omfattas NPAP.

En väsentlig ansvarsroll, som delas med Compliance, är att förbereda verksamheten för framtida tillstånd som kan komma att aktualiseras, vilket innefattar utformning av ansökan, verksamhetsplan, styrdokument, kapitaltäckning, kontakter med tillsynsmyndigheter etc. Som Risk Manager har du även en viktig roll för funktionen
SPR tillsammans med Compliance i arbetet med att hitta och skapa strategiskt viktiga samarbeten och anslutningar till betalsystem, både i Sverige och utomlands.

Du som person och din kompetens
 • relevant akademisk utbildning som civilekonom, jurist eller motsvarande
 • förtrogen med redovisning i finansiella företag och goda kunskaper i statistik
 • dokumenterad erfarenhet av arbete med riskhantering och riskkontroll inom bank/finans
 • mycket goda kunskaper om processer, IT och organisation
 • väl insatt och kompetent i gällande regelverk för riskhantering och kapitaltäckning
 • mycket goda kunskaper om metoder och rutiner för hantering av operativa risker
 • Erfaren presentatör för och kravställare mot funktions- och linjeansvariga
 • Erfarenhet av att driva projekt, produktutveckling i komplexa organisationer
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
 • goda ledaregenskaper
 • drivande, analyserande, självständig med integritet
 • lätt för att förstå samband och konsekvenser i en dynamisk och föränderlig organisation
 • trivs att aktivt bidra till att utveckla verksamheten
 • social kompetens, initiativförmåga och ett gott omdöme
 • noggrann, kommunikativ och prestigelös
Har du erfarenhet från tillståndspliktig finansiell verksamhet är det ett plus i kanten. I övrigt är det viktigt att du trivs med utmaningar och är både duktig och villig att lära dig nya saker. Vi uppmuntrar dig att vara delaktig och drivande i förändringsprojekt för att förbättra och effektivisera compliance-funktionen och verksamhetens processer. Eftersom tjänsten innebär kontakter med såväl revisorer, banker, företagsledning, funktionsansvariga, samarbetspartners, konkurrenter, medarbetare och kunder är det viktigt att du har lätt för att kommunicera samtidigt som du kan framföra en tydlig kravbild. Som person trivs du i en roll där du får ta stort eget ansvar och arbeta konsultativt och proaktivt. Du ska vara ledande i att utveckla och bygga upp en för verksamheten anpassad organisation för riskkontroll med eget framtida personalansvar.

Har du ovanstående egenskaper och vill arbeta i ett företag som andas innovation och framtid är du den vi söker.

Vad vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort för denna tjänst är på 24Moneys kontor i Uppsala eller Stockholm. Sista ansökningsdag är 30 november, men intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.

Är du rätt person för uppgiften erbjuder vi dig ett konkurrenskraftigt anställningspaket i ett företag med unik atmosfär och en spännande framtid. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande där kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet. Du blir en viktig och central kugge i ett härligt gäng av medarbetare med stark sammanhållning i ett snabbväxande företag på väg att bli en av de marknadsledande i branschen. Som anställd får du också tjänstepension och friskvårdsbidrag.

24Money fortsätter växa starkt och bygger för framtiden varför vi behöver starka och målinriktade människor med ambitionen att växa i sin roll och inom företaget. Är du rätt person med de egenskaper vi efterfrågar finns goda möjligheter till att göra karriär inom företaget. Vill du vara med och bygga framtidens bank passar du perfekt in hos oss.

Av bransch- och säkerhetsskäl kommer vi att ta en kreditupplysning samt be dig om ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske. Du ska inte bifoga detta vid ansökan. Tjänsten är tillsvidareanställning och utgör heltid.

För mer information om tjänsten kontakta kundtjänst på: 010-150 16 00

Din ansökan skickar du via e-post till info@24money.se.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
24Money Payments levererar framtidens tjänster inom betal- och banknära tjänster redan idag, en one-stop-shop för konsumenter och företag. 24Money tillhandhåller ett heltäckande, prisvärt och skalbart koncept där våra kunder på ett naturligt och enkelt sätt kan gå från en till flera tjänster i takt med att deras behov förändras.

Vi som jobbar hos 24Money brinner för teknik, data och för att skapa innovativa och moderna finansiella tjänster. 24Money levererar moderna betaltjänster som täcker behovet för banknära tjänster över disk till moderna betaltjänster för mobila och digitala betalningar, från uttagsautomater till e-handel. Med en välutvecklad teknisk plattform i ryggen och med marknadens bredaste betaltjänstutbud och väletablerat nätverk med nationell täckning växer 24Money kraftigt.

24Money har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och stort engagemang och intresse för sina respektive arbetsområden. Detta skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer. Vi söker och uppmuntrar medarbetare som sporras av stort eget ansvar med drivkraft att utvecklas och organisationen framåt. 24Money har egna kontor i Uppsala, Solna samt Karlstad med ett nationellt nätverk av anslutna betaltjänstombud.

24Moneys Payments är ett auktoriserat institut för elektroniska pengar E-Money licensed institute och står under tillsyn av Finansinspektionen. Vill du veta mer om företaget? Besök gärna vår hemsida på www.24Money.se
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga