Advice Executive Search · Publicerad 12 okt

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag. SABO bistår sina medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. Branschorganisationen SABO ska ge stöd och service i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information. Intresseorganisationen SABO ska verka för att ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Arbetsbeskrivning

Den nya chefen för fastighet och boende kommer ta över en enhet med ett 10-tal medarbetare. På enheten Fastighet & Boende har expertresurser inom fastighets- och boendefrågor samlats. Enheten arbetar med frågor inom drift, förvaltning, byggherrerollen, miljö- och energifrågor, utemiljö, planfrågor, nyproduktion, underhållsplanering, renovering, upphandling, digitalisering, integration, hyresgästkommunikation, boende för äldre, trygghet och boinflytande samlats.

Chef för boende och fastighets uppgift blir att leda utvecklingen av enheten på ett sätt som säkerställer att organisationens samlade mål kan uppnås. Enhetens arbetsuppgifter spänner över ett brett arbetsfält och är av både strategisk och operativ karaktär.En viktig uppgift för chefenblir att målformulera och tydliggöra enhetens uppdrag. I uppgiften ingår också att forma arbetssätt, gränsdragningar, processer, rutiner mm och att göra de prioriteringar som behövs för att uppsatta mål ska nås.

Den nya chefen för fastighet och boende får möjlighet att
  • Leda utvecklingen av en delvis ny enhet
  • Arbeta med ett brett arbetsfält med frågor som nära sammanhänger med samhällsbyggande
  • Arbeta med och leda en enhet med en bredd av uppgifter
  • Bli en del av ledningsgruppen och tydligt bidra i SABOs framtida verksamhet
  • Arbeta i en organisation som arbetar med samhällsnyttiga uppgifter
  • Arbeta i en kontaktintensivt tjänst som erbjuder många externa samarbeten och påverkansmöjligheter
Kvalifikationer

För tjänsten krävs akademisk utbildning och erfarenhet av en ledande roll i fastighets/byggbolag eller i organisation som ger kunskap kring bostadsmarknadens funktionssätt.Det är meriterande med erfarenhet från allmännyttan och samhällsnyttig verksamt samt erfarenhet från bransch- och/eller intresseorganisationer. Då tjänsten innebär en plats i SABOs ledningsgrupp är det meriterande med tidigare erfarenhet från ledningsgruppsarbete.

Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar därför gärna emot din intresseanmälan snarast möjligt. Vänligen skicka in din intresseanmälan via http://www.advice-es.com/uppdrag/chef-fastighet-och-boende/

Kontakt

Eventuella frågor kring tjänsten besvaras av Madelen Andrén på Advice Executive Search på telefonnummer 073-559 12 25 eller madelen.andren@advice-es.com
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Advice Executive Search är ett väletablerat svenskt chefsrekryteringsföretag med kontor på Kungsgatan i centrala Stockholm. Företaget startades av en grupp erfarna konsulter för 15 år sedan och har sedan dess blivit ett av Sveriges ledande chefsrekryteringsföretag. Våra team genomför strategiska rekryteringar för svenska företag och organisationer. Våra konsulter har djup förankring i svenskt näringsliv.
+ Läs mer om företaget