Advice Executive Search · Publicerad 19 nov

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 15 000 anställda och en omsättning överstigande 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Peab är ett renodlat bygg- och anläggningsföretag. I koncernen finns hela den kedja av produktionsresurser som krävs för att klara av byggprocessen från tidiga skeden till genomfört byggprojekt.
Peab är indelat i fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Industri. I affärsområdet projektutveckling ingår det tre olika segment; Bostadsutveckling, Fastighetsutveckling och Fastighetsförvaltning.

Inom Bostadsutveckling utvecklar Peab alla typer av bostäder såsom flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform samt småhus.

Bostadsutveckling är rikstäckande och indelat i sju regioner och har totalt cirka 200 medarbetare. Bostadsutveckling avser att rekrytera en ny kvalitetschef.

Ansvarsområden:
Kvalitetschefen har det yttersta ansvaret för att upprätthålla, underhålla och utveckla Peab Bostadsutvecklings lednings- och kvalitetssystem vilket bl.a. inbegriper hela flödet av processer, system och dokumentation, inklusive ansvar för GDPR. Kvalitetschefen stöttar även delvis den kommersiella fastighetsorganisationen i detta arbete.

Kvalitetschefen kommer att arbeta strategiskt på affärsområdesnivå för effektivisering och kvalitetssäkring.
Arbetsuppgifterna är varierade och definieras i uppdrag, projekt eller utredning. Exempel på arbetsuppgifter är arbete med riskinventering, deltagande i affärsplanearbete, hantering av förbättringsförslag, göra revisioner och att hålla i utbildningar i ledningssystemen.

Kvalifikationer:
Minst fem års erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete baserat på kunskap och förståelse för ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 mfl).

IT kompetens från SharePoint och olika dokumenthanteringssystem är krav (Peab använder t ex Centuri och 2c8).

Erfarenhet av integrerade miljöledningssystem.

Erfarenhet från projektledning och projektarbete, utvecklings-/förändringsarbete, att hålla i utbildningar och att samarbeta tvärfunktionellt.

Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Advice Executive Search och hänvisar eventuella frågor till Gustaw.Lindhall@advice-es.com: 072-3299494. Urval sker löpande därför önskar vi er ansökan snarast dock ej senare än 16e december. Ansökan sker via länk: https://www.advice-es.com/uppdrag/kvalitetschef-for-foretag-inom-bostadsutveckling/
+ Läs mer om jobbet