Försvarsmakten · Publicerad 12 feb 2020

LEDUND är en försvarsmaktsgemensam stridskraft som organiserar och utbildar förband för ledning, verkan i informationsmiljön och underrättelse- och säkerhetsfunktionen. Stridskraftens huvudsakliga uppgift är att skapa förutsättningar för stridskraftsintegrering genom system i samverkan som därmed bidra till förmågan till gemensamma operationer.

Försvarsmaktens Ledningssystemchef (LSC) är stridskraftschef och tillika chef för Produktionsledningens Lednings- och underrättelseavdelning, PROD LEDUND. Avdelningen har ansvar för Försvarsmaktens ledningssystem samt utpekade krigsförband och organisationsenheter (LedR, FMTIS och FMUndSäkC).

Både politisk och militärstrategisk styrning pekar på vikten av att kunna försvara Sverige tillsammans med andra, där interoperabilitet är en förutsättning för att kunna göra detta. Försvarsmakten ska därför utveckla förmågan till gemensamma operationer i enlighet med metoder, processer och tekniker baserat på ramverket för Federated Mission Networking (FMN).

PROD LEDUND söker nu en handläggare för produktionsledning av FMN med placering vid avdelningens Ledningssystemsektion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Den övergripande uppgiften för befattningen är att stödja Ledningssystemchefen i uppgiften att implementera FMN i Försvarsmakten och därmed bidra till förutsättningarna för gemensamma operationer.

Detta innebär bland annat att
  • Under ställföreträdande chefen PROD LEDUND samordna den grupp som ska implementera FMN.
  • Delta i koordinering av nationellt bidrag till och deltagande i internationella FMN arbetsgrupper.
  • Tjänsteresor förekommer.
Kvalifikationer
  • Akademisk utbildning, eller motsvarande.
  • Övergripande kunskap och förståelse för Försvarsmaktens ledningssystem.
  • Mycket god kunskap i att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Meriterande
* Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten, gärna som officer.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha kompetens inom ledningssystemsområdet. Du ska vara drivande, ansvarstagande och ha ett väl utvecklat sinne för ordning och reda. Det krävs att du är initiativrik och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har en positiv inställning och är bra på att engagera dina medarbetare. Du har förmåga att arbeta inom ramen för både korta och långa tidsperspektiv.

Övrigt
Tillträde 2020-05-01 eller efter ök.
Arbetsort: Stockholm.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till
Chefen för Ledningssystemssektionen, övlt Ingemar Bengtsson, tfn 08-788 75 15.

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson,
SACO HKV Camilla Robertsson,
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson,
Samtliga nås på tfn 08-788 75 00.
OFR/S Robert Oidermaa telefon 08-402 40 11.

Avdelningen består till stor del av män och eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2020-03-15. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga