Försvarsmakten · Publicerad 16 sept 2020

Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning söker praktikanter för VT 2021.

Praktikperioden anpassas till universitetets program januari-juni VT 2021.

Om sektionen

Sektionen för internationella relationer vid ledningsstabens inriktningsavdelning (LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens och generaldirektörens stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens relationer till andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga delar av Högkvarteret, med utländska försvarsattachéer i Sverige och med våra svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom försvarsområdet.

Praktiken innebär

Under hela praktiktjänsten kommer du att ingå som en integrerad medarbetare vid sektionen, där du kommer att få insyn i och sakkunskap om sektionens olika arbetsområden genom att aktivt bidra till verksamheten, så väl i samverkan med andra som självständigt.

Du kommer att delta i planering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens bi- och multilaterala samarbeten. Detta innebär bland annat att du kommer att planera möten, förbereda och sammanhålla underlag till Försvarsmaktens högsta ledning och delta vid resor. Du kommer även delta i det nära samarbetet Försvarsmakten har med Regeringskansliet och andra myndigheter.

Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Då praktiktjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före tjänstens tillträde enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Lämplig bakgrund

Vi söker dig som är i senare delen av din akademiska utbildning och som har intresse för internationella frågor samt av Försvarsmakten som myndighet. Du studerar statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller säkerhetspolitik; globala studier; internationella relationer; krigsvetenskap; freds- och konfliktvetenskap eller annan relevant utbildning. Du har även en mycket god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som i skrift på både svenska och engelska.

Vi söker dig med hög personlig integritet, som klarar av att ha många bollar i luften. Du bör ha god struktur i ditt arbete, vara en god lagspelare samt kunna lösa uppgifter även under ett visst mått av tidspress. Då arbetet vid sektionen spänner vitt och brett förväntas du vara flexibel och prestigelös inför tilldelade uppgifter.

Ansökan ska bestå av:
  • Personligt brev
  • CV
För att bli antagen till praktiktjänsten måste du kunna uppvisa intyg om att du är antagen till en praktikkurs vid universitet eller högskola.

Försäkring

Praktikanten måste vara försäkrad genom sitt lärosäte eller ha en annan försäkring med motsvarande omfattning. Generellt omfattas alla studerande vid svenska lärosäten av kammarkollegiets försäkring för studerande.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av överstelöjtnant Magnus Bratt (magnus.bratt@mil.se) eller Sanna Stark (sanna.stark@mil.se).

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan - senast måndag 12 oktober 2020.

Ansökan sker via Försvarsmaktens hemsida.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga