Försvarsmakten · Publicerad 13 juli

Ledningsstaben leder och samordnar verksamheten i Högkvarteret. Arbetet innebär omfattande beredning av myndighetens ärenden, stödja överbefälhavarens strategiska ledning, samverka med andra myndigheter och organisationer samt leda Högkvarterets övriga interna verksamhet. Ledningsstabens olika avdelningar har till uppgift att inom respektive kompetensområde bereda och utarbeta underlag som stöd i ovanstående avseende bl.a. samordning, kontakter med andra myndigheter och organisationer såväl nationellt som internationellt samt inrikta, planera och följa upp Försvarsmaktens verksamhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som stabsassistent omfattar bl.a. att delta i avdelningars och sektioners arbete med koordinering och utarbetande av underlag som stöd för verksamheten inom såväl Ledningsstaben som Högkvarteret i sin helhet.

Som stabsassistent kommer du att stödja avdelningars och sektioners arbete inom flera områden, bl.a. avseende administration, planering, uppföljning, kontakter etc. Inslaget av samarbete är betydande varför kontaktytorna gentemot övriga Högkvarteret är många.

Då avdelningarna har olika ansvarsområden kan arbetsuppgifterna komma att skilja sig åt lite grann.

Kvalifikationer:
  • Genomförd GU, värnplikt, GMU, GUF eller motsvarande.
  • God kunskap i Microsoft Office.
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från arbete i central ledning och kunskap om Högkvarterets organisation och arbetssätt.
Färdighet i hantering av inom Försvarsmakten förekommande IT-stödsystem.
Arbetat i SharePoint.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har förmågan att med hög precision hålla flera ärenden igång samtidigt. Du ska vara initiativkraftig och ha lätt för att samarbeta. En föränderlig miljö med periodvis hög arbetsbelastning och snäva tidsförhållanden passar dig.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig kompetens för att se var du bäst passar in.

Övrigt:
Anställningen är tidsbegränsad enligt "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Anställningen kan uppgå till max 12 år och inleds i förekommande fall med en provanställning på sex månader.
Arbetsplatsen: Stockholm.
Tillträde efter ök.

Kontaktperson:
Övlt Carl-Axel Blomdahl (C LEDS STAB),08-788 75 00 (vxl).

Fackliga kontaktpersoner:
OFR/O HKV, Arne Nilsson,
Försvarsförbundet HKV, Pia Almström,
SACO HKV, Camilla Robertsson,
SEKO HKV, Hans Monthan,
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00 (vxl).

Välkommen med din ansökan senast 2018-09-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga