Gudrun Sjödén Design & Produktion AB · Publicerad 15 sept 2020

1976 öppnade Gudrun Sjödén sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm. Affärsidén var och är fortfarande att tillverka bekväma färgstarka kläder och hemtextilier i naturmaterial, funktionella modeller, kombinerbara på kort och lång sikt, passande alla åldrar och figurer samt med ett nordiskt formspråk som grund. Idén, sortimentet och marknadsföringen genomförs utifrån en konsekvent design- och produktionsform. Detta personliga ställningstagande gällande färg-, form-, material- och miljötänkande gör att kunden lätt kan identifiera en Gudrun Sjödén-produkt och dess marknadsföring. Försäljningen sker i form av ett ’omni-kanal-tänk’ genom försäljning både via egna butiker och via e-handels-försäljning, med katalog till kunder i fler än 70 länder, där Tyskland, USA och Frankrike är de marknader som växer kraftigast.

Erfaren HR-ansvarig till Gudrun Sjödén

Vi söker nu en HR-ansvarig som skall besitta hög kompetens inom HR-området samt ha relevant kunskap och erfarenhet gällande ett medelstort företag inom t ex E-handel/butik med global verksamhet. Organisationens huvudinriktning är självständiga säljenheter med landschefer på de viktigaste marknaderna, samt ett huvudkontor och ett centrallager. På Gudrun Sjödén tror man på det agila ledarskapet, vilket HR-funktionen måste stödja både strategiskt och operativt. HR-ansvarig är arbetsgivarens förlängda arm i organisationen och därmed ett professionellt stöd till VD och ledningen.

Bolaget är framgångsrikt och finansiellt stabilt samt befinner sig i ett expansivt skede. Man startar ständigt nya projekt, är lyhörda för marknadsförändringar och arbetar agilt med engagerade och duktiga medarbetare. Den globala verksamhet är spännande med många intressanta kulturer.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

Strategiskt
 • Att årsvis strategiskt bevaka och driva arbetet inom HR med rapportering till styrelse och ledningsgrupp
 • Att tillse och utföra årets uppföljning för medarbetarna gällande tex arbetstider, sjuktider, frånvaro, avtal etc
 • Att arbeta med Gudrun-skolan så att de riktlinjer vi satt upp efterlevs på ett klokt sätt
 • Att bistå så att företagskulturen speglar det agila ledarskap som vi vill både ska prägla företagets ledning och dess medarbetare
 • Att bistå ledarna så att lämpliga utbildningar genomförs på alla nivåer efter behov för att tillse att vi lever och verkar ’som vi lär’
 • Tillsammans med VD leda arbetet när årets personallöner förhandlas inom Svenska Gruppen (alla länder utom i Tyskland)
Operativt
 • Att aktivt stödja alla avdelningschefer för att åstadkomma en god medarbetarstab, vid rekrytering och om så behövs i tillfällen i vardagen
 • Att tillse att varje ny medarbetare får en komplett introduktion och därmed fyller sin funktion och roll på sin avdelning
 • Hålla uppföljningar av nyanställd personal tillsammans med avdelningschefen
 • Delta i Arbetsmiljöarbetet, sitta i Arbetsmiljökommittén
 • Bistå avdelningschefer i nyckelfrågor inom HR, tex. rehabiliteringar
 • Genomföra årets Lönerevision tillsammans med VD
 • Genomföra Avslutssamtal då medarbetare sagt upp sig, samt rapportera till VD
 • Att vid behov coacha medarbetare/chef eller vid behov hänvisa till utvald företagspsykolog
Administrativt
 • Attestera HR-fakturor/kostnader
 • Sköta statistik och uppföljning gällande medarbetarna så att gällande regler följs i enlighet med arbetsmiljölagar främst i Sverige
 • Skriva kontrakt vid nyanställning
 • Rapportera till CFO, avdelningschef för Affärsstöd, dit HR hör.
KOMPETENSPROFIL

Erfarenhet och kunskap
 • Har minst 10 års erfarenhet inom HR och rekrytering, mestadels i medelstora företag
 • Har tydlig förståelse för hur ett agilt ledarskap fungerar i ett ägarlett företag med en säljande och kreativ verksamhet
 • Har förmåga att stödja och verka för ett ständigt lärande i den mycket föränderliga värld vi lever i där kunskap förändras och måste förnyas löpande
 • Digitalt erfaren och talar, skriver och förstår svenska och engelska
Personliga egenskaper
 • Vi ser personlig mognad som en nyckelegenskap: ’att vara stabil, trygg och ha självinsikt’.
 • Att ha förmåga att använda sin inre kompass och låta sig styras av egna värderingar och övertygelser har högre grad av viktighet än tätt skrivna regelverk
 • Att vara flexibel, förändringsbenägen och positivt inställd till vår företagskultur med många kreativa medarbetare
 • Har integritet och gott omdöme samt är lyhörd och intresserad både av människor och organisationer
 • Trivs i en aktiv miljö och är en god genomförare som vill bidra till ett glatt och trevligt arbetsklimat
ANSÖKAN

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Helen Hafström på 0730 350 221 eller helen.hafstrom@asearch.se

Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga