Handelsbanken Sverige AB · Publicerad 17 sept 2019

Handelsbanken Group Audit söker Internrevisor med finansiell inriktning

Välkommen till Group Audit, vi har det övergripande ansvaret för den interna revisionen och samordning av revisionsfrågor inom koncernen. Genom deras arbete bidrar de till att upprätthålla ordning och reda och att uppnå bankens mål. Vidare ansvarar de för utvärdering och granskning av intern styrning, riskhantering och intern kontroll, samt granskning av räkenskaper och årsredovisning.

Vi söker nu en internrevisor till enheten inom Group Audit som ansvarar för den interna revisionen inom betalnings- och personalområdet i koncernen samt av bankens svenska dotterbolag där Handelsbanken Livförsäkring AB, Stadshypotek AB och Ecster AB utgör betydande delar. Arbetet är riskbaserat där vår bedömning av riskerna i verksamheterna ligger till grund för vilka områden som ska granskas och vad vi vill uppnå med granskningen. Internrevisionen bedrivs utifrån vedertagen revisionsmetodik och etablerade standarder. Internrevisionen arbetar i nära dialog med verksamheten och utförd revision avrapporteras löpande till granskade enheter.

Att arbeta med internrevision på Handelsbanken kommer ge dig stor inblick i olika delar av bankens verksamhet. Du kommer ha regelbundna kontakter med olika delar av verksamheten vilket ger dig möjligheter att bygga ett brett nätverk inom banken. Inom gruppen arbetar vi gemensamt med att utveckla planer, arbetsmetodik och granskningsprogram och du kommer ges stor möjlighet att själv vara med och påverka och utforma vårt arbete och din personliga handlingsplan.

Din bakgrund
Då vi utför granskning av finansiell rapportering är erfarenhet från externrevision ett krav. Likaså erfarenhet från finansiell sektor, antingen från en intern roll eller från en konsult- eller revisionsroll. Tidigare erfarenhet av internrevision eller i annan roll med arbetsuppgifter inom områdena regelefterlevnad, styrning, riskhantering eller intern kontroll är meriterande men inget krav. Likaså erfarenhet från arbete med regelverk inom områdena betalningar, kort och/eller livförsäkring.

Vem du är
För att trivas och lyckas i rollen är du en social person med hög integritet. Du är analytisk, strukturerad samt trivs att arbeta såväl självständigt som i team och uttrycker dig väl både i tal och skrift. Andra egenskaper vi söker är sunt förnuft, känsla för ordning och reda, ett driv att utveckla våra arbetssätt samt förmåga att leverera det som vi åtagit oss.

Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med Clarify. Vi ser fram emot din ansökan snarast då intervjuer och urval sker löpande. Alla kontakter hanteras konfidentiellt. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emma Sehlstedt, 070-823 58 03 emma.sehlstedt@clarify.se eller Louise Poltoft, 070-775 99 01 louise.poltoft@clarify.se

Om HandelsbankenHandelsbanken är en fullsortimentbank med ett decentraliserat arbetssätt och stark lokal närvaro genom ett landsomfattande kontorsnät. Vi lägger stor vikt vid tillgänglighet och långsiktiga kundrelationer där det personliga mötet med våra kunder är centralt.Som medarbetare hos oss finns stora möjligheter att utvecklas åt det håll som intresserar dig mest. Vi har närmare 400 kontor i Sverige och verksamhet i fler än 20 länder. Vi är en internationell bank med många möjligheter.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga