SJR IT · Publicerad 15 feb

SJR IT söker för kunds räkning förvaltningsansvarig/systemförvaltare inom bank Risk. Uppdraget startar i februari-mars och pågår i 6 mån initialt.

Arbetsuppgifter

Banken tillämpar förvaltningsmodellen pm3 och bank IT ansvarar för den IT nära förvaltningen. Till gruppen söker vi nu en förvaltningsansvarig/systemförvaltare av bankens Risk applikationer. Denna omfattar bl a applikationer för operativ risk, kreditscoring, fraud och extern riskrapportering.

Vi söker nu en förvaltningsansvarig som proaktivt ska driva, planera, styra och följa upp det dagliga arbetet med förvaltningsärenden i samverkan med verksamheten, våra arkitekter och våra IT-leverantörer. Ärendena kan omfatta såväl utvecklingsärenden som ärenden som avser ändringar i den tekniska miljön. Rollen rapporterar till, och arbetar på uppdrag av, Förvaltningsledare IT.

Utveckling och drift av bankens applikationer är utlagt på externa leverantörer, varför rollen är av mer beställande och koordinerande karaktär. Detta innebär också att ett stort inslag är att kravställa och följa upp att leveranser sker i tid samt med rätt kvalitet.

Arbetet kommer huvudsakligen bestå av följande arbetsuppgifter:
  • Hantera beställningar i bankens ärendehanteringssystem och mot våra leverantörer, driva och leda genomförandet av IT utvecklingsaktiviteter i samverkan med verksamheten, våra arkitekter och IT leverantörer
  • Granska verksamhetens krav, formulera de icke-funktionella kraven samt ge stöd i testförberedelser enligt gällande testprocess inklusive testdata
  • I samverkan med våra leverantörer skapa förutsättningar för hög tillgänglighet avseende IT stödet och att all vidareutveckling genomförs på ett kostnadseffektivt sätt
  • Aktivt delta i problem- och incidenthantering
  • Samarbeta och samverka med Releaseledning, Förvaltningsledare och Testansvarig kring planering, uppföljning och förbättringsåtgärder av ärenden, projekt, kostnader mm.
Inom riskområdet drivs en hel del projekt varför arbetet även kan innebära viss koordinering tillsammans med projekten, att medverka i kravställning på projekt samt ta emot och säkerställa att projektleveranser uppfyller ställda krav.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
SJR har varit verksamma sedan 1993 och fokuserat på att hjälpa kunder att hitta rätt kompetens enligt behov samt att erbjuda kandidater spännande nya utmaningar. SJR IT är ett bolag inom SJR koncernen som är specialiserat på IT och digital transformation.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
22 apr
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Data & IT
Underkategori
IT-Konsult