SJR IT · Publicerad Idag 00:00

SJR IT söker för kunds räkning en Interimschef med start omgående och beräknas pågå till och med 2018-12-31.

Arbetsbeskrivning

Inom försäkringsbolagets IT-del ligger ansvaret för den IT-verksamhet som bedrivs inom koncernen samt den IT-verksamhet som bolaget har lagt ut till externa leverantörer. Det innebär att IT-enheten ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av IT-lösningar och det omfattar även ansvar för arkitektur, leverantörsstyrning, IT-säkerhet och Inköp.

Om uppdraget

Vi söker en interims-gruppchef till teamet IT-leverans försäkring. Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen IT-leverans försäkring och rapporterar till avdelningschefen för IT-leverans.

Du ansvarar för IT-leveranserna inom området till bolagasgruppen och är därmed primär kontakt för verksamheterna inom området samt tillgodoser verksamheternas behov avseende IT-stöd. Du kommer även att agera ITs styrgruppsrepresentant i olika projekt

Försäkringsbolaget arbetar enligt PM3 och i rollen igår att vara objektägare-IT för förvaltningsobjekten inom SAK. Därmed svarar du för styrning och uppföljning av applikationsutveckling och applikationsförvaltning som bl. a innebär regelefterlevnad utifrån legala och interna krav, policys och riktlinjer.

Du har linje- och personalansvaret för gruppen. Du ansvarar för löpande ledning, planering, uppföljning och rapportering inom området. Du samarbetar nära med medarbetare, chefskollegor, externa leverantörer och med kollegor inom affärsenheterna.

Att leda enligt vår ledarprofil

Framgångsrika organisationer kännetecknas av en gemensam värdegrund, en förmåga att snabbt anpassa sig till omvärlden och ett starkt och sammanhållet ledarskap. Med vår värderingsbas som grund har vi en ledarprofil som beskriver vilka förväntningar vi har på dig som chef. Den beskriver vad du förväntas kunna, vara och göra i ditt ledarskap. Ledarprofilen säkerställer också att vi rekryterar, utvecklar och befordrar ledare med rätt kompetens. Vi vill att du, utifrån deras värderingar och vår ledarprofil, kan leda och entusiasmera dina medarbetare med utgångspunkt i ledarprofilen och ditt uppdrag.

Kompetenskrav

Vi söker en erfaren chef med mycket goda ledaregenskaper. I ditt arbetar med tydliga mål, uppföljning och återkoppling. Du strävar efter att arbeta processorienterat och med ständiga förbättringar. Du utmärker dig när det gäller att leda förändring vid större förflyttningar. Du har ett tydligt driv och inser värdet av gott samarbete. Drivs av att utveckla team och verksamhet i förändring. Du har ett stort intresse för hur IT-leveranser bidrar till att uppnå affärsmål och du har ett stort engagemag för att verka i gränssnittet mellan IT och verksamhet. Våra underleverantörer verkar internationellt och stora delar av leveransen sker offshore. Du ser värdet av mångfald och är intresserad av att bygga viktiga interkulturella relationer.

Vi vill att du har:
  • Erfarenhet av att leda leveransorganisation inom IT.
  • Dokumenterad chefserfarenhet och mycket goda ledaregenskaper.
  • God erfarenhet av leverantörssamverkan i en outsourcad IT-leverans.
  • Ett genuint intresse och driv i att samverka för att affärsområdena ska uppnå sina mål
  • Kunskap om ekonomisk uppföljning och rapportering.
  • Förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt och tydligt sätt och du kan uttrycka dig flytande på engelska i såväl tal som skrift
Vi ser stora fördelar med kunskap och erfarenhet inom försäkringsområdet.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
SJR har varit verksamma sedan 1993 och fokuserat på att hjälpa kunder att hitta rätt kompetens enligt behov samt att erbjuda kandidater spännande nya utmaningar. SJR IT är ett bolag inom SJR koncernen som är specialiserat på IT och digital transformation.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
21 apr
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Data & IT
Underkategori
IT-Chef

Inga fler liknande jobb tillgängliga