Trafikverket · Publicerad 14 juni 2019

Arbetsuppgifter
Enheten Fastighet & Avtal hanterar markåtkomsten i projekten, tecknar fastighetsrättsliga avtal och agerar stöd i planläggningsskedet. Som sektionschef är du första linjens chef med personal- verksamhets- och budgetansvar för ca 15 medarbetare. Medarbetarna är placerade i öst med koncentration i Stockholm.

Sektionens uppdrag är att ge specialiststöd till verksamhetsområdets olika projekt och att arbeta med projektförberedande utvecklingsarbete. Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer på enheten samt ett antal teknikstrateger. Du samarbetar med andra kolleger i ledningsgruppen och säkerställer att verksamheten har en god framtida teknikutveckling och en hög kompetens hos våra specialister.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. . I rollen som sektionschef ingår också att du stödjer projekten med specialistkunskap i olika omfattning.

Du ansvarar för att leda och styra sektionen mot satta mål och överenskomna leveranser. En viktig del för att lyckas med detta är att arbeta proaktivt och att se strategiskt på verksamheten och verksamhetens behov på sikt. Genom att ha täta dialoger med projekten vet du vad de behöver innan de behöver det. Genom ditt ledarskap skapar du en modig organisation med medarbetare som håller sig i framkant.

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har yrkeserfarenhet av området markåtkomst. Du har erfarenhet och intresse av utveckling och förändringsarbete.

Det är meriterande om du har kvalificerad yrkeserfarenhet från infrastrukturprojekt och om du har erfarenhet av att leda andra. Det är även meriternade om du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.

Du brinner för ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och människor. Du motiveras av att leda, åstadkomma resultat tillsammans med andra och bidra till att de kan växa och utvecklas. Genom att inspirera och involvera skapar du engagemang och delaktighet, viktiga förutsättningar inte bara för att vi skall nå våra mål utan också för utvecklingen av verksamheten, dina medarbetare och dig själv. Skicklighet i att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår. Det innebär bland annat att det är av stor vikt att du är närvarande i ditt ledarskap och öppen för andras tankar och idéer. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde.

Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket kräver hög integritet och att du delar Trafikverkets värderingar. Vi förväntar oss att alla våra chefer har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-06-30

Upplysningar

Rekryterande chef Hamid Rezaie
0101232789

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Edina Smlatic
0101231698
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga