Försvarsmakten · Publicerad 5 dec

Är du intresserad av att arbeta som helikopterpilot eller transportpilot i Försvarsmakten? Ansök nu!

Som helikopterpilot behöver du god samarbetsförmåga och stresstålighet för att klara av att kontrollera din helikopter i hektiska situationer samtidigt som du övervakar tekniska stödsystem för navigation och säkerhet. Som transportpilot ställs det höga krav på ett stabilt psyke och en god fysik. I oroshärdar utomlands med mindre möjligheter till planeringsstöd av flyguppdragen ställs din improvisationsförmåga ofta på prov.

Försvarsmaktens piloter är både flygförare och Officer och utbildas genom Försvarsmaktens Pilotutbildning.

Tester genomförs under höst/vinter 2018 samt vinter/vår 2019.

Utbildningen börjar hösten 2019, men kan även påbörjas senare beroende på din tidigare militära utbildningsstatus. Utbildningen bedrivs på olika orter i Sverige och del av helikopterutbildningen genomförs i Tyskland.

För mer information om antagningsprocessen besök sidan "uttagning dag för dag" .

Generella antagningskrav för att kunna söka till pilotutbildning:
 • Svensk medborgare
 • Genomförd gymnasieutbildning. Matematik 2 (B), svenska 2 (B) och samhällskunskap 1 (A)
samt någon av följande militära bakgrund
 • Genomför GU som avslutas senast juli 2019
 • Genomfört GMU och varit anställd som soldat/sjöman i minst 6 månader
 • Genomfört GMU och FOK med godkända betyg
 • Genomfört GU minst 9 månader med godkända betyg
 • Genomfört Svensk värnplikt med godkända betyg
 • Genomfört Svensk Officersutbildning
Medicinska och fysiska krav för flygförartjänst:
 • Synskärpa lägst 1,0 på vartdera ögat utan korrektion
 • Refraktion får inte överstiga 3,0 dioptrier i någon meridian
 • Normalt färgseende
 • Normal hörsel
 • Försvarsmakten accepterar inte synförbättrande operationer av ögat.
 • min-/max längd: ca 160-190 cm, vissa del-mått är avgörande
 • min-/max vikt: ca 55-88 kg för transportpilot, ca 56-90 kg för helikopterpilot
Din ansökan skall bestå av: (OBS! Ofullständig ansökan behandlas inte.)
 • kopia på intyg om pågående GU (bifogas digitalt)
 • Kopia på intyg om godkänd GMU (bifogas digitalt)
 • Kopia på intyg om godkänd FOK (bifogas digitalt)
 • Kopia på intyg om godkänd GU (bifogas digitalt)
 • Kopia på slutbetyg efter genomförd svensk värnplikt (bifogas digitalt)
 • Anställnings och tjänstgöringsintyg som visar att du är/har varit anställd som soldat/sjöman i minst 6 månader (bifogas digitalt)
 • Kopia på slutbetyg från gymnasiet (bifogas digitalt)
 • Examensbevis från OP/SOU (bifogas digitalt)
Vid frågor, maila LSS-rekrytering@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-11

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga