Försvarsmakten · Publicerad 21 okt 2020

Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en Lärare i säkerhetstjänst och utbildare i systemet IS UNDSÄK. Placeringen är på utbildningsenhetens Säkerhetsavdelning. Befattningen är en tidsbegränsad placering med start snarast möjligt tom 2021-08-31.

Sökande enhet

Utbildningsenhetens tillgodoser Försvarsmaktens behov av underrättelse- och säkerhetspersonal genom metod- och analysutbildning i underrättelse- och säkerhetstjänst. Enheten är organiserad i Säkerhetsförbandsavdelningen, Underrättelseavdelningen, Säkerhetsavdelningen samt Bildunderrättelseavdelningen. Säkerhetsförbandsavdelningen finns i Halmstad, övriga avdelningar i Uppsala. Aktuell befattning är en tidsbegränsad befattning som är placerad vid Säkerhetsavdelningen. Avdelningen bedriver utbildning inom säkerhetsskyddstjänst, informationssäkerhetsskyddstjänst och säkerhetsunderrättelsetjänst.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Din huvudsakliga inriktning blir som lärare och kurschef inom området informations- och IT-säkerhet, men även andra områden inom ramen för säkerhetsofficerskursen (SOK) kan bli aktuella. I rollen som kurschef och lärare är dina arbetsuppgifter att stödja Försvarsmakten med utbildning av säkerhetsunderrättelsepersonal, säkerhetschefer och IT-säkerhetschefer vid yrkesbefattningskurser (YBK) för nationell och internationell verksamhet. Detta genomförs genom planering, genomförande och efterarbete av kurser. Du kommer också att delta i utvecklingen av säkerhetstjänstutbildning inom Försvarsmakten.

Kvalifikationer
  • Du är utbildad specialistofficer lägst HSOU alternativt NBO lägst major.
  • Du har utbildning och erfarenhet inom säkerhet/IT-säkerhet.
  • Du har genomgått utbildning inom IS UNDSÄK vid FMUndSäkC.
  • Du har tjänstgjort i säkerhetsbefattning på central- eller regional nivå.
  • Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
  • Kravunderskridande behöver inte vara ett hinder, värdering genomförs i förekommande fall
Meriterande kvalifikationer

Genomförd SOK, utbildning inom pedagogik samt lärarerfarenhet är meriterande. Andra meriterande kvalifikationer är nationell eller internationell tjänstgöring inom säkerhets- eller underrättelsetjänst.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är intresserad av en omväxlande tjänst med hög grad av självständighet och ansvar, då befattningen innehåller både administrativt och praktiskt arbete. Förtroende är mycket viktigt eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter. Det kommer också att ställas höga krav på god pedagogisk förmåga eftersom befattningen till stor del innebär att skapa olika inlärningssituationer för eleverna. Struktur och noggrannhet är andra egenskaper som värderas högt när arbetet handlar om att vara med och utveckla säkerhetstjänsten i Försvarsmakten. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Mattias Wallin, Avdelningschef säkerhetsavdelning, tel:018-19 63 94

Joachim Hahn, Chef utbildningsenheten, tel:070-847 90 05

Jeanette Borén, HR-chef, tel:018- 19 65 03

Fackliga representanter

Officersförbundet: Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68,
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tfn 018-19 67 81
SACO: Daniel Rönnbäck, tfn 018-19 68 06
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad placering t o m 2021-08-31

Arbetsort: Uppsala

Beräknat startdatum/tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

Befattningsnivå: OR 8

Sista datum för ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2020-11-10. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga