Försvarsmakten · Publicerad 19 jan

Taktikofficer/Publikationssamordnare för Flygvapnet

Kort om enheten UTV LUFT
Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan vidmakthålls på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls/utvecklas på lång sikt. UTV LUFT utvecklar och förbättrar grunden till Insatsförbandens förmågor. Verksamheten spänner från konceptutveckling till förmågeintroduktion vid Insatsförbanden och från stridsteknisk till taktisk nivå.

Sökande enhet
Studieavdelningen är en del av LSS UTV Luft. Uppgifterna inom studieavdelningen omfattar konceptutveckling, genomförande av luftstudier, övrig långsiktig förmågeutveckling med bland annat stöd till Försvarsmaktens inriktnings- och planeringsprocess, andra organisationers studier samt doktrinutveckling. För närvarande ingår även uppgiften att leda och samordna flygvapenförbandens publikationstjänst, det är denna befattning som nu ska tillsättas.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuduppgift är att som flygvapnets publikationssamordnare leda och samordna flygvapenförbandens publikationstjänst inom Publikationsområde Flyg (POM FLYG).

Vidare förväntas publikationssamordnaren stödja olika handläggare/manusförfattare i flygvapnet vid framtagande av nya reglementen och handböcker etcetera för luftstridskrafterna. Publikationssamordnaren är även gränssnittet mot HKV. Ansvarsområdet innefattar arbetsuppgifter så som handläggning, uppföljning, vidmakthållande, rättning, koordinering och omläggning av publikationer inom POM FLYG, samt handläggning av publikationsärenden i VIDAR

Övriga som tjänstgör på Studieavdelningen arbetar främst med studier, varför publikationssamordnarens arbete innebär en hög grad av självständigt arbete. Publikationssamordnaren förväntas även delta i studieavdelningens övrig verksamhet när tjänsten så medger. Det innebär främst att vid behov ingå i studieavdelningens gemensamma arbetsgrupper/workshops.

Publikationssamordnaren är för närvarande underställd chefen för studieavdelningen. Befattningen kan i framtiden komma att flyttas (av rent praktiska skäl) till LSS stab eller motsvarande inom Uppsala garnison.

Krav
 • Officer
 • Mycket god förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
 • Självgående och driven
 • God förmåga att hantera VIDAR
 • Generell kunskap om FM verksamhet och god kunskap om luftstridskrafter i allmänhet och flygvapnet i synnerhet
Önskvärda kvalifikationer
Befattningen är öppen för alla facktillhörigheter i flygvapnet samt för personer inom försvarsmakten med förvärvade kunskaper, egenskaper och kompetens som överensstämmer med kravprofilen.

Meriterande kvalifikationer
 • Tidigare erfarenhet av publikationstjänst
 • Erfarenhet av förbandstjänst inom flygvapnet
 • Erfarenhet av att jobba på och/eller med HKV
Personliga egenskaper
 • Goda ledaregenskaper med god förmåga att leda verksamhet och fatta beslut i olika situationer
 • Initiativrik med framåtanda
 • Strukturerad och noggrann
 • Mycket god förmåga att kunna arbeta självständig
 • God förmåga att arbeta i grupp
 • God samarbetsförmåga såväl internt som mot externa kontakter
 • Målinriktad med förmåga att se till såväl helheten som detaljer
 • Förmåga att kunna agera under såväl normala som stressade situationer
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Övlt Magnus Bengtsson, C Studieavdelningen, 018-19 60 86/070-3721904
Mj Mathias Hansson, Stf C Studieavdelningen, 018-19 67 52

Facklig representant
OFR/O ÄRNA Peter Oscarson, 018-19 63 68

Övrigt
 • Anställningsform - Tillsvidareanställning
 • Arbetsort - Uppsala
 • Beräknat startdatum/tillträde - Snarast eller efter överenskommelse
Sista datum för ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2019-01-31.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet