Landstingets Ledningskontor · Publicerad 20 okt

Är du en ledare som tar ansvarar för egen, medarbetares och verksamhetens utveckling? Är du processorienterad, noggrann och strukturerad i ditt förhållningssätt vilket bidrar till att du skapar resultat enligt givna uppdrag?

Om du känner igen dig i ovanstående så vill vi gärna att du fortsätter att läsa annonsen för här kommer det tillfälle som kanske just du har väntat på. Vi söker en Planeringschef till en helt ny organisation inom Landstingets ledningskontor som kommer att bli Regionkontoret!

Landstinget är en av länets största arbetsgivare med ca 11 000 medarbetare. Vi hjälper alla i länet att vara friska och må bra. Vår huvudverksamhet är hälso-och sjukvård men vi skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och hållbar regional utveckling. Landstinget står inför regionbildning 2017 vilket ytterligare ger fokus på regionala utvecklingsfrågor i länet.

Arbetsuppgifter

Den 1 januari 2017 är det dags. Då slår vi ihop Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet och bildar Region Uppsala. Den nya organisationen tar över landstingets och Regionförbundets nuvarande uppgifter inom hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, turism, kompetensförsörjning och social välfärd.

Planeringsenheten är en del av avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling inom Region Uppsala och en strategisk funktion inom utveckling av ledning, styrning och uppföljning. Enhetens uppdrag är att utveckla och leda arbetet med Region Uppsalas styrande dokument såsom Regionplan, regional utvecklingsstrategi med mera. Planeringsenheten är en central analys- och utredningsenhet som ska genomföra kvalificerade utredningar inom regionens olika verksamheter.

Planeringschefens uppdrag är att leda och utveckla arbetet på enheten. Planeringschefen är direkt underställd ekonomidirektören och ingår i avdelningens ledningsgrupp samt har personal- och budgetansvar för enheten som består av sex mycket kompetenta specialister. Den samordnande rollen som planeringschef är viktig då kontakter med politiker och tjänstemän är en stor del av uppdraget.

Utbildning/erfarenhet

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av utvecklingsarbete. Dina starka drivkrafter ligga i att analysera, planera och strukturera olika projekt för att skapa resultat och nå mål enligt givna uppdrag och inom utsatt tid. Du har ett öga för detaljer utan att tappa fokus på helheten.

Att skapa goda och långsiktiga relationer med olika parter är en självklarhet. Vi söker dig som har förmågan att fånga upp och få med sig andra i utvecklingsarbetet. En ledare som kan entusiasmera och skapa en god arbetsmiljö med inriktning på att samverka och samtidigt nå resultat. Du är van att leda processer och erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Rätt person på rätt plats. Det är vår kärnkompetens. Och vi har hunnit bli riktigt bra på det efter att vi ända sedan 1989 har försett företag och organisationer med nya medarbetare, såväl tillfälligt och permanent. Vår långa erfarenhet har gjort att vi verkligen kan vårt jobb. Genom att vi ständigt vässar våra arbetsmetoder och processer får du alltid hög kvalitet i allt vi gör. Vår erfarenhet märker du också på att vi är snabba och att du får medarbetare som kan börja jobba hos dig direkt.
+ Läs mer om företaget