SDR · Publicerad 9 jan

Svensk Direktreklam är Sveriges största privata direktreklamföretag och sysselsätter närmare 400 anställda på 36 franchiseföretag. 7000 deltidsanställda utdelare gör företaget till en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Företaget har 40 års erfarenhet av direktreklam och distribuerar årligen över en miljard trycksaker till Sveriges konsumenter. Företaget arbetar i hela värdekedjan kring direktreklam: från kampanjmål, målgruppsurval, idé, utformning, tryck och distribution av reklamtrycksaker till uppföljning och mätning av reklamens effekter. Direktreklam är ett av Sveriges starkaste medier med ett genomsnittligt observationsvärde inom sällanköpshandeln på 53 procent. Svensk Direktreklam är postoperatör och hanterar oadresserad reklam. Svensk Direktreklam är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och omsätter cirka 500 Mkr. SDR-koncernens totala omsättning, inklusive gratisdistribuerade lokaltidningar, uppgår till cirka 700 Mkr.

Arbetsuppgifter

Den vi söker efter gillar människor och gillar att leda.
Vi letar efter dig som har ett stort driv och ser denna uppgift som nästa steg i din karriär. Om du har jobbat i en miljö där du har hanterat och ansvarat för personal och förändringsarbete så kan du vara rätt person. Exempelvis kan du ha arbetat i ledande position inom detaljhandel.
Man måste vara beredd att hoppa in där det behövs och kommer vara en del av den operativa verksamheten i den mån som krävs.
Gillar utmaningar och att den ena dagen inte är den andra lik.
Du kommer jobba mot huvudkontoret i Uppsala men kan vara bosatt någonstans i Mälardalen och måste vara beredd på mycket resor och övernattningar i hela Sverige då du kommer serva och leda enheter på olika orter.

Vana av punkterna nedan är endast meriterande.

Tjänsten innefattar att man :
  • Hantera och serva kunderna på den lokala marknaden. där även egen uppsökande marknadsbearbetning ingår.
  • Personalansvar och ledning av lokala medarbetare
  • Driva och implementera rutiner för att säkerställa produktions- och distributionskvalitet
  • Du kommer ha operativt ansvar och ansvarar för att utveckla verksamheterna.
  • Organisera och delegera ansvar i den dagliga verksamheten i syfte att uppnå bästa möjliga resursanvändning
  • Vana av att driva förändringsarbete
Rollen - "ambulerande" platschef/platsansvarig

Det här är en fantastisk tjänst för dig som gillar högt tempo och mycket variation.
Som ambulerande platschef/platsansvarig kommer man att ha fullt resultatansvar för vid var tid prioriterade lokala enheter och man får självständigt driva och utveckla verksamheten/verksamheterna i enlighet med företagets mål och värderingar. Den lokala personalen består av både kontors- och produktionspersonal och utöver det ska man också hantera och serva kunderna på den lokala marknaden.
Tjänsten rapporterar till VD för egenägda SDR-enheter och det finns ett nära samarbete med ansvariga vid övriga anläggningar i koncernen. Det finns också två ytterligare tjänster med motsvarande befattningar i företaget som man kommer att ha ett mycket nära samarbete med.
I grunden är tanken att man ska driva verksamheten genom respektive enhets medarbetare, men det kan ibland också bli aktuellt att man tillfälligt vid behov, t.ex. vid vakanser eller introduktion av nya medarbetare, arbetar direkt i olika befattningar i den lokala verksamheten.
Vår tanke är att tjänsten i grunden är placerad i Mälardalen.

Om SDR

SDR Svensk Direktreklam AB är franchisegivare till direktreklamverksamheten och har ett dotterbolag, Malmixx Projekt AB, som ansvarar för de enheter som ägs av koncernen själv. Tjänsten (och rekryteringen) avser detta bolag.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
3 feb
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar

Inga fler liknande jobb tillgängliga