Simpson Recruitment · Publicerad 15 apr 2020

Vår kund är marknadsledande på den smarta energimarknaden med försäljning, forskning och utveckling samt tillverkning över hela USA och Europa.

De söker för närvarande en erfaren, energisk och självständig försäljningschef med fullt ansvar för den kommersiella verksamheten över hela Norden vilket omfattar Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Underställd försäljningschefen ska personen ha ett nära samarbete med befintliga kunder och partners och samtidigt hålla sig informerad om kunder, konkurrenter och ändringar i lagstiftningen och på så sätt skapa en strategi för att öka marknadsandelarna inom smartnätsmarknaden.

Försäljningscykeln är normalt på 12 – 24 månader med försäljning av stora volymer av smartmätare och associerade värdefulla komplexa serviceavtal med energileverantörer.

Personen ska ha lämplig behörighet med utbildning inom teknik eller affärsverksamhet. Vidare ska personen ha belagd erfarenhet som försäljningschef inom allmännyttiga tjänster eller telekom-sektorn och ska ha pondus och inge ett trovärdigt intryck på marknaden med förmåga att erbjuda direkt stöd till kollegorna på marknadsföring, produktledning, drift och teknik.

Sökande måste tala flytande engelska, ha sin bas i hemmet i något av de nordiska länderna och vara beredd på att resa mycket internationellt i arbetet.

Baslönen är cirka 1 miljon svenska kronor plus ett generöst bonuspaket och förmåner.

Inledande intervjuer kommer att göras online via Skype eller Zoom med personliga möten i Sverige för framgångsrika kandidater i nästa led.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga